Sunny Kaushal as Daddu Thakur

Nushrratt Bharuccha as Jhulan

Vijay Varma as Loha Singh

Vijay Varma as Loha Singh

Shubhashish Jha as Ranjan