Luke Kleintank as Scott Forrester

Heida Reed as Jamie Kellett

Carter Redwood as Andre Raines

Vinessa Vidotto as Cameron Vo

Christiane Paul as Katrin Jaeger

Jeremy Sisto as Jubal Valentine

Zeeko Zaki as OA Zidan

Alana de la Garza as Isobel Castile

Julian McMahon as Jess LaCroix

Missy Peregrym as Maggie Bell