Rakshit Shetty as Dharma

Rakshit Shetty as Dharma

Sangeetha Sringeri as Devika

Raj B. Shetty as Dr. Ashwin Kumar

Danish Sait as Karshan Roy

Bobby Simha in a cameo role

Charlie the Labrador